W Gminie Siewierz powstały Laboratoria Przyszłości

25.11.2022, 8:45

W Gminie Siewierz zrealizowano rządowy program edukacyjny „Laboratoria Przyszłości”, na realizację którego gmina otrzymała środki w wysokości 381 600,00. Dzięki tym środkom szkoły prowadzone przez Gminę Siewierz dostały możliwość na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz narzędzie techniczne.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka.

Nowoczesny sprzęt, który pojawił się w placówkach, z całą pewnością uatrakcyjni zajęcia i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki, czy innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań.

Program edukacyjny „Laboratoria przyszłości” realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19.

Partnerzy