Kawiarenka „iNDEKSiK” przy UTW Siewierz

27.02.2023, 12:37

To nie klub kibica, to nowy pomysł Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu.

Warto tutaj podkreślić, że w tym roku akademickim nastąpiły spore zmiany w zarządzie UTW w Siewierzu.

UTW w Siewierzu otrzymał środki publiczne na realizację zadania „Promowanie i wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji oraz oświaty i wychowania wśród mieszkańców Gminy Siewierz”.

Środki zostały przyznane w ramach współpracy Gminy Siewierz z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na roku 2023.

Partnerzy