ZAWIERCIE – Warsztaty kulinarno – dietetyczne

04.02.2017, 9:34

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 47 w dniu 17 stycznia 2017r. w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016 odbyły się warsztaty kulinarno-dietetyczne, w których uczestniczyło 18 osób objętych wsparciem w ramach programu.

Informujemy, że o kolejnych terminach warsztatów Ośrodek Pomocy na bieżąco będzie informował odbiorców żywności.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizuje w na terenie naszej gminy Bank Żywności w Częstochowie.

Działania te obejmują pomoc żywnościową oraz działania wspierające, edukacyjne i włączające. Osoby korzystające ze wsparcia Programu mogą brać udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego takich jak:

– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych prezentujące różne możliwości wykorzystania różnorodnych grup artykułów spożywczych do przygotowywania wartościowych i zdrowych posiłków, w tym produktów dystrybuowanych w ramach POPŻ 2014-2020,

– warsztaty dietetyczne i dotyczących zdrowego żywienia, których celem jest utrwalenie wśród odbiorców zasad prawidłowego odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz ukształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój,

– warsztaty edukacji ekonomicznej, których celem jest przekazanie beneficjentom wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia, realizacji
i kontroli budżetu domowego, prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym produktów spożywczych z POPŻ 2014-2020 oraz korzystania z usług dostępnych na rynku finansowym,

– program edukacyjny z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawstwu żywności.

 

źródło: www.mopszawiercie.pl

Partnerzy