MYSZKÓW – 101 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

13.11.2019, 13:35


11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość. Każdego roku, w rocznicę tamtych wydarzeń w Myszkowie organizowane są uroczystości upamiętniające odzyskania przez nasz kraj wolności. Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Stanisława B.M., którą celebrował ks. kanonik Jerzy Wachowski, proboszcz parafii.
Po nabożeństwie uczestnicy przy akompaniamencie Orkiestry OSP w Mrzygłodzie, przeszli pod Pomnik Poległych za Ziemię Myszkowską.
Tuż po godzinie 12:00 wszyscy zebrani odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, biorąc tym samym udział w ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, szkół, stowarzyszeń, lokalnego biznesu oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Myszkowa. Po złożeniu kwiatów, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak przywitał zebranych i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni odśpiewali wraz z Zespołem „Eskadra” kilka pieśni patriotycznych. Zwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości w Myszkowie był wieczory Koncert Galowy Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej.

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy